Kurumsal Değerlerimiz

BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARI ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLARI

ATATÜRKÇÜLÜK

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır.
 • Bilimsel düşünür ve akılcıdır.
 • Çağdaştır.
 • Laiktir.
 • Demokratiktir.
 • Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.

KALİTE ODAKLILIK VE EKİP ÇALIŞMASI

 • Araştırmacıdır.
 • Yaratıcı düşünür ve üretkendir.
 • Kendini değerlendirir, eksiklerini bilir.
 • Problem çözme becerisine sahipler.
 • Kısa, orta, uzun vadeli planlamaya önem verirler.
 • Sonuca ve sürece önem verir.
 • Kendisiyle yarışır.
 • Kalite yönetimini esas alır.
 • Olayın ne olduğuna değil, niçin olduğuna odaklanır.
 • Bütün uygulamaların sonucunu ve kalitesini mutlaka ölçer ve değerlendirir.
 • Değerlendirmeleri; objektif ve nesnel ölçütlere dayanır.
 • Paylaşımcıdır.
 • Kendine, başkalarına ve çevreye saygılıdır.
 • Yardımseverdir.
 • İşbirliğine açıktır.
 • Ekip çalışmasına önem verir.
 • İyi bir gözlemcidir.
 • Kişisel katılıma önem verir.
 • Bir diğerini yüreklendirir.
 • Bilgiyi paylaşır.
 • Başarı ve başarısızlığı, ekip bilinci ile paylaşır.
 • Uzlaşmacıdır: İşbirliği ve güvene dayalı bir ortam kurulmasına katkıda bulunur.
 • Araştırır, kendini geliştirerek çalışmalarına yansıtır.

KURUMDAŞLIK

 • BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARI çalışanının yönetime ve kararlara katılım hakkı vardır.
 • Alçakgönüllüdür.
 • Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasına özen gösterir.
 • Herkes birbirine karşı güler yüzlü ve saygılıdır.
 • BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARI çalışanları arasında dayanışma ve paylaşım ilkesi esastır.
 • BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARI çalışanı her yerde BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARINI temsil etme bilinciyle davranır.
 • BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARI çalışanı diğer çalışanı diğer çalışanların duygu ve düşüncelerine önem verir. Kurum kaynaklarının amacına uygun kullanılmasına ve tasarrufa önem verir.
 • BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARI çalışanları birbirleri ile karşılaştıklarında, birbirlerini selamlarlar.

KURUMSAL DUYARLILIK

 • BALÇİÇEĞİ ANAOKULLARININ vizyon ve misyonunu benimser.
 • İşini severek yapar.
 • İdealisttir.
 • Sorumluluk sahibidir.
 • Gerektiğinde özveride bulunur.
 • Kuruma bağlıdır. Zamanının etkin ve verimli kullanır.
 • Zamanını etkin ve verimli kullanır.
 • Meslek etiğine önem verir.
 • Karşılaştığı her bir olumsuzluk ya da problemin çözümü için, konuyu ilgililerle paylaşır ve çözüme katkıda bulunmak için çaba harcar.
 • Güvenilirdir.
 • Kendine güvenir.
 • Çalışmaya istekli ve heyecanlıdır.
 • Başkalarına, çevreye ve doğaya duyarlıdır.
 • Anlayışlı ve hoşgörülüdür.
 • Kurumun hedeflerine yönelik çalışır.
 • Kararlı ve tutarlıdır.
 • Gerektiğinde sorunlar karşısında insiyatif kullanır.
 • Bireysel motivasyonunu artırmak ve korumak için çaba gösterir.
 • Adil davranır.
 • Çok yönlü düşünür ve başkalarının fikirlerine değer verir.
 • Alçakgönüllüdür.

AÇIK İLETİŞİM

 • Her düzeyde açık iletişim kurmaya önem verir.
 • İletişim becerisi gelişmiştir.
 • Empatiktir.
 • Sabırlıdır.
 • Paylaşımcıdır.
 • İletişimde ölçülü ve saygılıdır.
 • Güler yüzlüdür.
 • Kibardır.
 • Dürüsttür.
 • Eleştireldir, eleştirilere açıktır.
 • İç denetimine (duygu ve düşüncelerine) hâkimdir.
 • Olumlu ve yapıcı bakış açısına sahiptir.
 • Objektiftir.
 • Ön yargılı değildir.
 • Dedikodu yapmaz, olaylara olumlu ve yapıcı yaklaşır.
 • Sorunları konuşarak çözer: dargınlık, küskünlük gibi davranışları tercih etmez.
 • Yazılı ve sözlü ifadesi açık ve anlaşılırdır.
 • Etkin dinler ve anlamaya çalışır.