Eğitim Programımız

İngilizce Eğitim;

Çocuklarımız küçük yaştan itibaren anadillerinin yanısıra İngilizceyi de öğrenmekte ve bu ileriki yaşlarında ingilizceyi daha kolay öğrenmelerini sağlamaktadır.

Okul bünyesinde bir adet bulunan tam gün İngilizce eğitim sınıfı mevcut olup, çocuklarımız yabancı veya Türk İngilizce Öğretmeni tarafından ingilizce anaokulu eğitimini almaktadır. Bu şekilde uygulanan eğitim programı çocukların ilkokul sıralarına oturduğunda ingilizceyi konuşarak eğitim hayatına başlamasını sağlamaktadır. 

Bale ve Modern Dans

Bale ve dans çalışmaları, çocukların bedensel, ruhsal, psikomotor, kas gelişimleri ile birlikte sosyal gelişimlerini desteklemektedir. çocuklarımız yaratıcılıklarını geliştirerrek vücut ve beyin kullanma ile koordinasyon becerilerini dans ve bale eğitimi ile tamamlamaktadır. Ayrıca bale ve dans eğitimi çocukların grup olarak hareket etmelerini ve disiplin anlayışlarını geliştirmektedir.

Sportif beceri ve koordinasyon eğitimi

Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi çocukarımıza yaşamları boyunca spor yapma bilinci kazandırmak ve doğal yeteneklerine göre ileride daha üst seviyede yapabileceği spor dalını tespit ederek yönlendirmeyi hedefler. Eğitim programları, yaş dönemlerine göre çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin yanında fiziksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve öğrencilere çeşitli oyun formatları içeriğinde verilir.


Müzik-Orff Eğitimi

Okul öncesi dönemde müzik-orff çalışmaları çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olur. Orff eğitimi çeşitli ritm aletleri, davullar, marakaslar ve ses boruları ile ritm kulaklarını geliştirir ve ses estetiği kazanmalarına yardımcı olur. Grup içinde yapılan çalışmalar; yardımlaşmalarına, paylaşmalarına, güven duygularının gelişmesine, konuşma ve hareket becerisi kazanmalarına ve sözcük hazinelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.


Fen – Doğa Çalışmaları

Fen ve matematik çalışmaları, özellikle okul öncesi dönemde çevrelerinde olup biten her şeye güçlü bir ilgisi olan çocukların, öğretmeni tarafından yapılan fen deneyleri ile henüz keşfedemedikleri bilimsel olaylara karsı daha duyarlı hale gelmelerini sağlar. Çocuklar fen, doğa ve matematik çalışmaları ile araştırma, gözlemleme, inceleme, fikirlerini uygulayıp test edebilme, deney yaparak öğrenme, neden-sonuç ilişkisi yaratabilme ve sorgulama gibi bilimsel yöntemleri öğrenirler. Bu çalışmalar çocukların çevrelerini tanımalarına, el becerilerini geliştirmelerine, açık fikirli ve meraklı bireyler olmalarına yardımcı olur. Diğer ismi ile STEM öğrenme modeli olup, ülkemize ve çocuklarımıza en uygun eğitim modelidir. Ülkemizde Köy Ünstütü döneminde uygulanan ancak daha sonra uzunca bir süre uygulamadan kaldırılan model okulumuzda tekrar hayat bulmuştur.Yaratıcı Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama, okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. 


Görsel Sanatlar

Çocuklar el sanatları çalışmaları ile iç ve dış dünyaları arasında kurdukları bağları, çeşitli resim çalışmaları ve el işleri ile ifade ederler. Okulumuzun sanat atölyesinde yapılan resim, seramik, hamur, kolaj, boyama, tahta boyama, oyun hamuru, parmak boyama ve baskı gibi çeşitli etkinlikler, çocukların el becerilerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sanatsal yönlerini geliştirir.
  

Satranç

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.